salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2023-2024, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar din situații diverse. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 6218/2022.
  • Ședința de repartizare va avea loc VINERI, 08.09.2023, începând cu ora 13:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
  • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar situații.

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 07.09.2023 ACTUALIZATA

Proiecte de ordin de ministru

Data: 06 septembrie 2023

ℹ Pentru punerea în aplicare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, astăzi, în cadrul Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației, au fost avizate:

???????? Regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare
???????? Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor
???????? Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

Documentele au fost în consultare publică, potrivit reglementărilor privind transparența decizională. După publicarea în Monitorul Oficial al României, vor putea fi consultate pe https://www.edu.ro/LegileEdu_legislatie_subsecventa.

✅ Au fost publicate, în Monitorul Oficial, metodologiile privind organizarea și desfășurarea:

???? evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 2023-2024
???? examenului național de bacalaureat 2024.
Calendarele de desfășurare a probelor scrise ale examenelor de evaluare națională și bacalaureat sunt disponibile mai jos. ????????
Vă invităm să accesați secțiunile specifice existente pe edu.ro, pentru informare pe tema examenelor naționale din 2024.

CONTESTAŢIILE  se depun la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, sau se transmit prin poșta electronică, scanate/ fotografiate, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro,  situatie în care candidatul atașează la contestația transmisă și cartea/ buletinul de identitate.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Contestațiile se transmit în zilele de :

29.08.2023, până la ora 21.00, 30.08.2023, până la ora 12.00

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție