salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

*Documentele se pot transmite și prin poșta electronică, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro,  situație în care se va transmite obligatoriu, actul de identitate scanat (BI/CI) și, foarte important, documentația trebuie să fie cu atenție întocmită și scanată (rezoluție minimum 150 dpi) iar opțiunea pentru disciplina de concurs județean solicitată conform centralizatorului disciplinelor din învățământul preuniversitar.

Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre, din data de 19.08.2020, se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița, începând cu ora 9:00, conform graficului publicat la adresa : http://www.isj-db.ro/static/files/--MRU 2020/SEDINTE VARA/Sedinte de repartizare - August 2020

Cerere repartizare in judetul DAMBOVITA - sedinte august - septembrie 2020

 • Înscrierile se fac în data de 17.08.2020
 • Candidatii care au sustinut proba scrisa în cadrul concursului national, sesiunea 2020, depun, la inspectoratul scolar unde doresc sa fie repartizati, în perioada prevazuta în Calendar, o cerere însotita de copii ale actelor de studii si grade didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului. La inspectoratele scolare se înregistreaza si cererile candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la concursurile nationale din 2019, 2018, 2017 (minimum 5 atât la proba scrisa, cât si la proba practica sau inspectia la clasa), respectiv cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursurile nationale din 2016, 2015, 2014 si care solicita repartizarea pe perioada determinata în baza acestor rezultate. Pot fi repartizati în baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile nationale din perioada 2014-2019 candidatii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa în cadrul urmatoarelor concursuri nationale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).
 • Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur judet sau numai în municipiul Bucuresti. Datele din fisa de înscriere a candidatilor sunt introduse în sistemul informatic.

Anunț în atenția candidaților la ședințele de repartizare / etapele de mobilitate!

 • NOTE :

 1. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.
 2. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă.
 3. Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.
 4. Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din perioada 2014-2019 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).
 5. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice /catedre în anul şcolar 2020-2021.
 6. In mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere prin concurs specific, soluționarea reducerii de activitate, angajare pe perioadă determinată în baza notelor obținute la concursurile din 2014 - 2019 sau prelungirea duratei contractului individual de muncă, mai pot depune în data de 17.08.2020 .
 7. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică, pentru departajare, prevederile art. 63 alin.(1) şi (2) din Metodologie.

Ședințele de repartizare se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție